KBO- Eersel komt op voor alle senioren in Eersel, stimuleert hen tot maatschappelijke participatie en inspireert hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de maatschappelijke omgeving.

 

In dit verband zijn de volgende zaken actueel:

  Belangenbehartiging

  Behoud van de eigen regie

  Gerichte ledenwerving

  Ontmoeting en ontspanning