HET BESTUUR IS ALS VOLGT SAMENGESTELD:

Roeland van Groeningen, voorzitter

Harry Baas, ledenadministratie

Mieke van Ebskamp, secretaris

Sjannie Vorstenbosch, penningmeester 

Notuliste: Mies Lucas

 

Het bestuur vergadert iedere eerste maandag van de maand.

Mocht u interesse, hebben neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.