HET BESTUUR IS ALS VOLGT SAMENGESTELD:

Roeland van Groeningen, voorzitter

Harry Baas, ledenadministratie

Mieke van Ebskamp, secretaris

Sjannie Vorstenbosch, penningmeester 

Notuliste: Mies Lucas

Tevens zijn we dringend opzoek naar nieuwe bestuursleden.

Het bestuur vergadert iedere eerste maadag van de maand.

Mocht u interesse, hebben neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden.