HET BESTUUR IS ALS VOLGT SAMENGESTELD:

Voorzitter; vacature

Harry Baas, ledenadministratie h-baas1948@hotmail.com

Jan Klapdoor, secretaris

Sjannie Vorstenbosch, penningmeester 

Paula van Gerwen, lid en voorzitster Sociaal Culturele Commissie

Jan Naber, lid en voorzitter van de Zomerschool

Notulist: Sjel Dikmans

 

Het bestuur vergadert iedere eerste maandag van de maand.

Het bestuur zoekt drigend versterking,  gerust contact op met een van de bestuursleden.